czwartek, czerwiec 13, 2024
Home > best > Jak przebiega tworzenie serwisu internetowego?
bestblockscarouselsliderusługi

Jak przebiega tworzenie serwisu internetowego?

Tworzenie serwisu internetowego to zajęcie wymagające różnego rodzaju nakładów pracy, uzależnionych od pierwotnych założeń danej strony internetowej. Niemniej jednak, jak każde zajęcie wymagające opracowania wstępnego planu działania, również w przypadku tworzenia strony internetowej pracę podzielić możemy na konkretne etapy.

Etapy tworzenia serwisu internetowego:
Etap I: Rozmowa z klientem
Pierwszym, podstawowym etapem tworzenia strony internetowej jest rozmowa z jej przyszłym właścicielem, czyli klientem agencji interaktywnej. Podczas takiego spotkania dochodzi do niezbędnych ustaleń. W pierwszej kolejności omówione zostają więc potrzeby oraz założenia, jakie spełniać ma zamawiana strona internetowa.
Etap II: Planowanie
Etap planowania zakłada zarówno opracowanie projektu strategii internetowej, jaka obrana zostanie przez naszą stronę, jak i plany dotyczące koncepcji układu treści oraz nawigacji projektowanego serwisu WWW.
Etap III: Prace graficzne
Na tym etapie pracy powstaje już pierwszy, roboczy projekt strony internetowej. Z reguły wtedy także poddane zostają pod ocenę klienta uzyskane do tej pory efekty pracy agencji interaktywnej. Klienta zapoznaje się więc z przedstawionymi dokonaniami, niekiedy także nanosi na nie odpowiednie poprawki.
Etap IV: Programowanie
Programowanie to etap pracy nad stroną internetową, zakładającą zaprogramowanie serwisu, stworzenie odpowiedniego systemu jak również wprowadzenie do kodu naszej strony internetowej, zaprojektowanej w poprzednim etapie, grafiki.
Etap V: Copywriting
Copywriting to nic innego, jak tylko wypełnienie strony internetowej stworzoną uprzednio treścią. Niemniej jednak, choć zadanie to wydawać mogłoby się z pozoru proste, w istocie do łatwych raczej nie należy. W celu opracowania poprawnego, zgodnego z danymi wytycznymi projektu strony, zatrudnieni w agencji interaktywnej copywriterzy tworzą materiały (hasła, artykuły, slogany etc.) mające na celu merytoryczne dopełnienie całości stworzonego serwisu.
Etap VI: Zamknięcie zlecenia
Po przejściu wszystkim powyższych etapów prac mających na celu stworzenie zgodnego z naszymi potrzebami, serwisu internetowego, następuje zamknięcie zlecenia. Jest to również moment podsumowania oraz naturalnie, rozliczenia powierzonego agencji zlecenia.