poniedziałek, lipiec 15, 2024
Home > carousel > Jak dobrać zawartość serwisu?
carousel

Jak dobrać zawartość serwisu?

Nierzadko usłyszeć możemy, iż „nie wygląd się liczy, a zawartość/ jakość”. Reguła ta idealnie obrazuje fakt właściwego doboru zawartości serwisu WWW. Przestrzeń internetowa, pełna różnego rodzaju materiałów, których to wartość częstokroć oscyluje w okolicach zera, stanowi swego rodzaju studnię bez dna. Jeśli więc pragniemy, by tworzona przez nas strona WWW wyróżniała się spośród jej podobnych stanowiąc tym samym swoistą perłę, warto dobrze zastanowić się nas zawartością projektowanego serwisu WWW.


Wyróżnić należy trzy sposoby tworzenia serwisu. Nastąpić może ono więc zarówno pod skrzydłami naszej własnej firmy, jak i jego stworzenie zlecić możemy profesjonalnej agencji. Istnieje jeszcze jedno wyjście z sytuacji, zakładające dopracowanie przez wspomnianą agencję proponowanych przez nas założeń dotyczących serwisu WWW bądź odwrotnie: stworzenie przez agencję podstaw, które następnie poddane zostaną naszej korekcie. Niemniej jednak warto zauważyć, iż (zwłaszcza w przypadku pierwszego z omówionych rozwiązań) w naszej firmie stwierdzić możemy brak obecności osoby odpowiedniej do profesjonalnego wykonania powierzonego jej zadania, czyli stworzenia odpowiedniej treści mającej na celu wypełnienie serwisu WWW.


Niezbędną, będącą zarazem podstawową cechą osoby zajmującej się tworzeniem treści stron WWW, jest tzw. „lekkie pióro”. Publikowane treści muszą więc być dla czytelnika jednocześnie lekkie i przyjemne, a zarazem wciągające i zachęcające do podjęcia odpowiednich kroków (na przykład zakupu danego, oferowanego przez nas produktu). Ponadto uważać należy na „rozpiętość skrzydeł” weny naszego pisarza. Publikowany materiał, nawet ten najbardziej interesujący, nie może bowiem zbytnio odbiegać do założonego uprzednio tematu. Umieszczony materiał musi więc tworzyć spójną całość, w profesjonalny sposób wypełniającą założenia nowo powstającego serwisu WWW.


Ponadto warto zauważyć, że zawartość serwisu WWW tworzyć mogą zarówno artykuły czy też opisy oferowanych przez nas produktów, jak i inne, ciekawe związane bezpośrednio z profilem serwisu, treści. Do takowych zaliczyć możemy więc na przykład filmy wideo, właściwie dobrane utwory muzyczne, interesujące animacje wykonane w technologii flash czy też ilustracje bądź zdjęcia mające na celu dodatkowe urozmaicenie serwisu WWW.