Home > aparaty usg
Medycyna

Ultrasonograf w fizjoterapii

usg fizjoterapia

W dziedzinie fizykoterapii wykorzystuje się wiele różnych technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu oceny i leczenia różnych schorzeń mięśniowo-szkieletowych. Jedną z tych technik jest ultrasonografia USG, która pozwala na obrazowanie tkanek miękkich i ocenę stanu tkanek. Obrazowanie tkanek miękkich przy użyciu USG USG w fizykoterapii jest powszechnie stosowane do obrazowania

Read More