poniedziałek, lipiec 15, 2024
Home > carousel > Pies w służbie człowieka
carouselZwierzeta

Pies w służbie człowieka

Jako, że to właśnie pies, jako pierwsze zwierzę stał się nieodłącznym towarzyszem człowieka i jak wspomniano wyżej, wędrował z nim pokonując ogromne ilości kilometrów, naturalne stało się zjawisko krzyżowania się pewnych osobników, nierzadko pochodzących z różnych stron i różnych kontynentów. Z tego powodu bardzo trudne stało się określenie poszczególnych ras psów, bowiem niewiele było wśród nich osobników „czystej rasy”. Z czasem jednak zaczęto wychwytywać pewne powtarzające się cechy, zarówno dotyczące wyglądu psów jak i ich cech charakteru. W efekcie, wyłoniło się kilka najbardziej cenionych cech typów ras, które ludzie cenili nie tylko ze względu na wspomniane wyżej zdolności obronne bądź łowcze, ale również przydatne w tak istotnym po dziś dzień wypasaniu stad zwierząt hodowlanych.

To właśnie z tego pnia wywodzą się wszystkie obecne rasy psów pasterskich, w tym również owczarek niemiecki, który w wykonywaniu powyższych zadań okazał się być wręcz idealny. Jego wygląd różnił się jednak od obecnego. Istotną informacją jest fakt, iż owczarek niemiecki to rasa jak najbardziej naturalna, a więc powstała samodzielnie na bazie szczepów o bardzo podobnych cechach, jedynie podlegając modyfikacjom hodowców.